למה תוכנית עסקית למה באמצעות אבי היועץ החיצוני

הבעיה אותה אני מזהה היא חוסר בתכנון.

בעת כתיבת תוכנית עסקית ובמיוחד על ידי כיועץ חיצוני זה אני עוסק בשאלות רבות.

יועץ חיצוני ראה ספקטרום רחב יותר מכל גורם פנים.

יועץ טוב מכיר את הענף מכיר את המתחרים. מכיר תהליכי יצור ועוד פרמטרים רבים אחרים כגון זיהוי המוצרים כדאים והרווחים ביותר.

 1. תכנית טובה לוקחת בחשבון את ההבדל בין הרווח בדוח רווח והפסד לבין תזרים. אני מוציא חשבונית היא נרשמת לרוב כהכנסה במזומן אני סופר כסף בחשבון רק בעוד שוטף + 60-90 מעטים סופרים קודם מי שכן עליז ושמח בחלקו.
 2. תוכנית טובה לוקחת בחשבון בתזרים את ההוצאות שלא נרשמות ברווח והפסד אבל הן הוצאות כספיות מקדמות ותשלומי מס, ביטוח לאומי עצמאים מע"מ עצמאים ומרכיב הוצאות הרכב שאינו מוכר למס. הוצאות הבית.
 3. לרוב העסק הוא תחליף היות האנשים שכירים. בחברות גדולות שם גם הבעלים הן שכירים עם תלוש שכר. משכך המצב אנו חייבים להכניס כל חודש בתזרים הוצאת משיכה הביתה. יכול שסכומה יהיה קטן יכול להיות שסכומה גדול אבל היא צריכה לכסות על התשלומים שאמור לשלם בעל העסק במשק הביתי שלו. שורה זאת היא אחרי המס והביטוח הלאומי בתזרים ולא ברווח. בהנחה שיש עודף. צריך לקחת בחשבון גם את ההפרשות שהעסק צריך להפריש לקרנות פנסיה תגמולים ו/או השתלמות.
 4. בתוכנית לעסק אני מניח שהתקבולים בענף הם שוטף + 60-90 ואז מסתבר כי העסק נחשף לסיכוני אשראי ללקוחות שלו ולסיכוני הענף ובנוסף נוצר פיגור של כ- 3 חודשים בין אספקה ולבין תשלום. שכר לעובד משלמים בשוטף +10 רשויות מס בשוטף + 15 לרוב וגם כאן יש לשלם מע"מ שטרם נגבה. במקרה הטוב יש המחאות ביד ושאולי ניתן לקבל עליהן מימון במקרה הרע יש התחייבות בע"פ לשלם בהעברה בנקאית ביום התשלום.
 5. התשלומים של העסק לספקים קצרים יותר ועומדים על שוטף ו/או שוטף + 30 יום בגג שוטף + 60 יום שוק מקומי. ביבוא המצב פחות טוב עד שוטף+30.
 6. אני מציע לכל אחד להכין לו בעצמו ו/או באמצעות מקצוען את התוכנית עבודה לשנה הקרובה עם כל הפרמטרים עליהם דברתי וכמובן להוסיף את הדגשים על הדברים הבאים:
  1. לברור את הטפל מהעיקר לשלוח לקוחות התורמים 20% רווח עם תשומות הזמן של 80%.
  2. לקרב הלקוחות התורמים 80% מרווח עם תשומת הזמן של 20%. לשלוח את הלקוח הצרחן והצרכן זמן ולקרב את הלקוח המביא תרומה נאותה לשעות עבודה.
  3. לבדוק היטב במה כדאי לעסוק למה שווה להקדיש זמן. להדגיש את המוצרים הרווחים לפני מוצרים הבסיסים.
  4. לפרסם את המוצר הרווחי במקום מרכזי ואת מוצר הבסיסי במקום שולי.
  5. לבדוק סיכוני הלקוח, חוסנו הכלכלי חוסנו האישי כמה זמן אנו עובדים עמו מה אנו יודעים עליו, מה אנו יודעים על עסקו רווחיותו,תזרים המזומנים שלו, המתחרים שלו? איך השפיעו עליו המשברים. מוסר התשלומים שלו בעבר , האם משלם במועד ומה אומרים עליו ספקים אחרים שלו.
  6. איסוף מידע על הלקוח השלמת כרטיס לקוח עם כל הנתונים . ברור מחזורי פעילות רווחיות סיכונים במתן אשראי ללקוחותיו חשיפה לבנק שיקים חוזרים של הלקוח ו/או של לקוחותיו. היקף האשראי הבנקאי האם מספק אותו צריך בנק נוסף וכו'. מה קורה בפן האישי והתזרים הביתה שלו.
 7. באם העסק חייב להסתמך על חייבים המקבלים תנאי אשראי של מעל שוטף +30 כדאי לשקול ביטוח אשראי וגם ניכיון הממסר על מנת להקטין סיכונים ולשפר מצב תזרים המזומנים. ביטוח אשראי מזהיר בפני בעל העסק על קשיי הלקוח.
 8. הפעלת מכבש גביה חזק לקבל דיווח ממחלקת הגביה אל מחלקת המכירות והמנכ"ל על דחיית תשלומים ותירוצים.
 9. חתימה על הסכם התקשרות בו מועדי תשלום ברורים קנסות אבני דרך וכו'.
 10. מעקב מדוקדק על הוצאות העסק תוך צמצום עלויות היכן שניתן.
 11. מעקב מדוקדק על תזרים מזומנים ולוודא שלא יוצאים שיקים להם לא יהיה כיסוי בבנק.
 12. בכל עסקת מכר לוודא מועדי תשלום של הלקוח מראש, לנסות לקבל שיקים ו/או גיהוץ כרטיס אשראי עם תנאי תשלום ברורים כבר במועד מתן הטובין ו/או השרות.
 13. לוודא שתנאי האשראי ללקוח אינם עולים על תנאי האשראי של הספק.
 14. לבחון רווחיות העסקה והתנהלות התזרימית שלה שאינה מביאה את העסק לחוסר מזומנים בעקבותיה.
 15. לבדוק שאין זליגה של כספים מהעסק על ידי העלמות מוצרים העלמות תמורות העלמות מידע שזולג למתחרים- התחום של אמיר במקרים רבים מביא לפרוק עסק.
 16. צמצום כוח אדם במידה ויש ירידה בפעילות לא לפטר עובדים ראשית שיחת שימוע לעובד, הוצאה לחופש מרוכזת בקשה לצמצום עלויות והוצאות, הפחתת שכר מוסכמת, כל אלה עדיפים על פיטורי עובד. פיטור עובד יוצר צורך תזרימי השלמת הפיצויים ו/או תשלום על אי הפקדה. יצרנו מתחרה חדש עצמאי ו/או שכיר במקום אחר.
 17. יש לאתר שווקים חדשים לקוחות טובים ובעלי יכולת ומוסר תשלומים.
 18. עדיף לרכוש לקוח טוב מאשר לקבל לקוח רע שמשהו אחר שלח אותו אלי.
 19. לבקר לקוחות במקומותיהם ללמוד את דרך פעולתם, ניסיונם, לקוחותיהם, צרכיהם העסקיים לשמוע על הלחץ שיש אצלם מצד לקוחות ספקים ובנקים ובעיות בבית. אני מגלה לרוב שבשיחות הכול עולה לבוא לבית העסק של הלקוח לא על סיכות לקחת זמן להקשיב לראות להתרשם להפעיל את החושים המחודדים. באם יש בעיה לציין אותה בכרטיס של הלקוח אצלנו.
 20. לבקר אצל מתחרים למצוא עמם נקודות השקה וכדאית לשיתוף פעולה, ללמוד מהם על לקוחות שלכם טיבם מוסר התשלומים וכו' ללמוד איזה מוצרים כדאי להחזיק במלאי וכו'.
 21. אנו נמצאים כיום לדעתי במצב של אי ודאות ויתכן שאנו אחרי המשבר ויתכן שאנו לקראת משבר נוסף הבעיות בשווקים לא נפתרו הם קיבלו אקמול משבר נוסף יכול למוטט עסקים רבים לקבוע כללים נוקשים, עדיף תמיד להיות עם עודף מזומנים ביד לרכישה כדאית של מוצרים וגם חומרי גלם.
אם נהנית מהמאמר, שתף אותו עם חבריך!

השאר תגובתך

* שם, אימייל ותגובה הינם שדות חובה

צור קשר

שם*

דוא"ל*

טלפון

הודעה

[recaptcha size:compact]